Kestävä kehitys on yksi vahvimmista muutosvoimista organisaatioiden toiminnassa. Ohjaamme teidät kestävän kehityksen tielle.

Strateginen yritysvastuu Autamme tunnistamaan yrityksen oman kestävän kehityksen menestysmallin sekä rakentamaan sen perustalle kilpailukykyisen kestävän kehityksen strategian.

Yritysvastuun strategia käytännön toimenpiteiksi Strategia on pala paperia kunnes se saadaan osaksi organisaation toimintaa. Autamme konkretisoimaan strategian henkilö- tai tiimikohtaisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi. Autamme luomaan mittariston, jolla strategiatyön konkreettisia tuloksia mitataan ja mahdollisten korjaavien toimenpiteiden tarve kartoitetaan.

Kestävän kehityksen liiketoimintakonseptit Autamme organisaatioita rakentamaan kestävän kehityksen liiketoimintakonsepteja.

Strategisen yritysvastuun koulutus- ja valmennustilaisuudet Kerromme, mitä kestävä kehitys tarkoittaa, miten menestytään kestävästi ja mikä on tärkeää juuri nyt ja tulevaisuudessa. Autamme oivaltamaan, mitä riskejä ja mahdollisuuksia kestävän kehityksen vaatimuksiin sisältyy, ja mitä menetetään, jos kestävää kehitystä ei oteta huomioon.

 

Services

Sustainability Strategy Development

New sustainable Business Concepts and Innovation

Value-Driven Organizational Learning Processes and Culture Change Management


Contact: susanna(at)kestava.fi